Ονειρευόμαστε για να ξεχάσουμε, και για να θυμηθούμε: η ονειρική νευροβιολογία

2020-03-08

Διάφανα, μπερδεμένα, μετατοπισμένα: τα όνειρα, η μητρική οδός προς το ασυνείδητο όπως έλεγε ο ίδιος ο Freud, έχουν υπάρξει αντικείμενο μελέτης και ερμηνείας από αρχαιοτάτων χρόνων έως και σήμερα. Τι είναι αυτό που μας συναρπάζει λοιπόν τόσο στα όνειρα, και για ποιο λόγο αισθανόμαστε την ανάγκη να προσφύγουμε στην ερμηνεία τους; Για ποιο λόγο ονειρευόμαστε και τι σημαίνει αυτό για τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Είναι απαραίτητο να εγκαταλείψουμε την υπερεκτίμηση της ποιότητας του συνειδητού για να σχηματίσουμε μια ακριβή άποψη για την προέλευση του ψυχικού. Sigmund Freud

Τα περισσότερα όνειρα είναι δυσάρεστα. Ο Calvin Hall ταξινόμησε πάνω από 10.000 όνειρα των συνηθισμένων ανθρώπων και ανακάλυψε ότι σε περίπου 64% αυτών των συναισθημάτων και συναφών συναισθημάτων ήταν η θλίψη, η ανησυχία και ο θυμός. Μόνο το 18% των περιπτώσεων συνδέεται με τη χαρά και τον ενθουσιασμό. Οι εχθρικές πράξεις ήταν πιο συχνές από τις φιλικές. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω σχετικά με τη νευρική δραστηριότητα, το 1977 οι Allan Hobson και Robert McCarley πρότειναν την υπόθεση σύνθεσης ενεργοποίησης. Αυτοί οι συγγραφείς πρότειναν ότι η δραστηριότητα του ονείρου συνίστατο στη συσχέτιση μεταξύ των αναμνήσεων που προκαλούνται από το νεοκώγιμο και τις δομές που συνδέονται με αυτό ως απάντηση σε τυχαία σήματα στο στέλεχος του εγκεφάλου (ποντογονικοκυτταρικές-ινιακές κορυφές). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα όνειρα δεν είναι κάτι άλλο παρά η καλύτερη δυνατή ερμηνεία αυτού του νευρικού βομβαρδισμού. Ο Hobson πρότεινε ότι η εμφανής πλοκή ονείρων προκύπτει από τη σειρά που δόθηκε σε αυτό το περίπλοκο σύνολο νευρικών σημάτων και ότι αυτή η τάξη εξαρτιόταν επίσης από την προσωπική μας εμπειρία και τις απόψεις μας.

Η φιλογένεση της φάσης REM

Ο άνθρωπος, όπως και πολλά άλλα εξελιγμένα ζώα, έχει τρεις διαφορετικές διανοητικές καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να παρατηρηθούν τόσο στο φαινομενολογικό όσο και στο νευροβιολογικό επίπεδο: η κατάσταση της αφύπνισης, η κατάσταση του ύπνου χωρίς REM (ή ο ύπνος αργού κύματος) και η κατάσταση του ύπνου REM (ονομάζεται επίσης και αποσυγχρονισμένος ύπνος).

Σχεδόν πενήντα χρόνια νευροφυσιολογικής έρευνας επιβεβαίωσε ότι ονειρευόμαστε κατά τη διάρκεια της φάσης REM (ή αποσυγχρονισμένου ύπνου). Θα πρέπει να διαχωριστεί αυτό που ονομάζεται διαυγές όνειρο, (lucid dreaming) το οποίο είναι παρόν στη φάση non REM, το οποίο έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από το όνειρο: είναι απαλλαγμένο από εικόνες, είναι μια επαναληπτική και αποσπασματική σκέψη και αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα καθημερινά γεγονότα.

Επομένως, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο άνθρωπος συνεχίζει να σκέφτεται, ακόμα και αν κατά τρόπο διαυγή αλλά κατακερματισμένο στη φάση nonREM. Η φάση REM εμφανίστηκε περίπου 130 εκατομμύρια χρόνια πριν, συμπίπτοντας με τη διαφοροποίηση των θηλαστικών. Αυτή η φάση όχι μόνο παρέμεινε σταθερή, αλλά εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, παραμένοντας αποκλειστική λειτουργία των θηλαστικών. Σύμφωνα με όλα τα εξελικτικά κριτήρια, η διατήρηση μιας περίπλοκης διαδικασίας του εγκεφάλου, όπως η φάση REM, υποδεικνύει ότι αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιβίωση. Ταυτόχρονα με την εμφάνιση της φάσης REM, εμφανίζεται ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό φαινόμενο για την επιβίωση: η ομοιόσταση.

Η χρησιμότητα των ονείρων

Το όνειρο χαρακτηρίζεται από εικόνες, ήχους, λέξεις και κίνηση: επομένως, εμπλέκονται κυρίως η οπτική, η ακουστική και η κιναισθητική αίσθηση, ενώ οι άλλες αισθήσεις ενεργοποιούνται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Οι συναισθηματικές καταστάσεις είναι έντονες και ποικίλες, από τη χαρά έως το άγχος.

Ένα μέρος της ονειρικής διαδικασίας περιλαμβάνει την επανεξέταση της εμπειρίας η οποία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του ύπνου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας των ονείρων.

Στη θεωρία λοιπόν, το όνειρο εξυπηρετεί στο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα γεγονότα και τις πληροφορίες σε δεύτερο χρόνο καθώς κατά τη διάρκεια του ονείρου, τίθεται σε λειτουργία ένα είδος ψυχολογικού καλειδοσκοπίου, στο οποίο συνδυάζονται στοιχεία και ιδέες που κανονικά δεν έχουν συσχετιστεί όταν είμαστε ξύπνιοι. Το όνειρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου το οποίο στο ανθρώπινο είδος συνδέεται με τη φαντασία, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, την αντίληψη της μουσικής και την εμπλοκή των βασικών γαγγλίων.

Αν κοιτάξουμε τη συνείδηση από την άποψη της λογοτεχνίας, το λεγόμενο "ρεύμα συνείδησης" καταλήγει σε συνεχή διάλογο μεταξύ του συνειδητού και του ασυνείδητου. Από ψυχοβιολογικούς όρους μπορούμε να δούμε αυτόν τον διάλογο όπως στην παράλληλη ενεργοποίηση των δομών του φλοιού: τα βασικά γάγγλια είναι ένα είδος καλειδοσκοπίου από το οποίο προέρχονται τα ερεθίσματα που ο φλοιός μπορεί να ακολουθήσει ή να αγνοήσει

Η «ασυνείδητη» μνήμη

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα μακροχρόνιας μνήμης(long term memory) - Η άδηλη μνήμη είναι η μόνη μνήμη που αναπτύσσεται νωρίς, είναι παρούσα και ενεργή ήδη τις τελευταίες εβδομάδες κύησης και είναι η μόνη μνήμη που είναι διαθέσιμη στο νεογέννητο στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής του: η διαδραστική και συναισθηματική διάστασή της επιτρέπει παιδί να αποθηκεύσει στις πρώτες του εμπειρίες. Η άδηλη μνήμη μπορεί να θεωρηθεί ως η ασυνείδητη λειτουργία του νου.

Το γνωσιακό ασυνείδητο

Η ασυνείδητη συνιστώσα πολλών γνωστικών διεργασιών είναι σήμερα στο επίκεντρο πολυάριθμων ερευνών και είναι πλέον σαφές ότι μια εμπειρία του παρελθόντος μπορεί να ανιχνευθεί και να χρησιμοποιηθεί χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι χρησιμοποιεί ήδη υπάρχουσες μνήμες. Μια καλά εμφανής περίπτωση είναι οι ήδη αναφερόμενες άδηλες μνήμες, συμπεριλαμβανομένης της διαδικαστικής μνήμης (procedural memory) που συνδέεται με την "γνώση του πώς να κάνει" αντί της "γνώσης πώς να περιγράψει" κανείς να ανάμνηση. Αλλά εκτός από τη διαδικαστική μνήμη, υπάρχουν και άλλες πτυχές της άδηλης μνήμης που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης μας. Αυτές οι πτυχές της μνήμης έχουν μελετηθεί σε άτομα με αμνησία.

Το γνωσιακό ασυνείδητο είναι ένας τρόπος αποθήκευσης εμπειριών στη μακροπρόθεσμη μνήμη που αναφέρεται σε μορφές έμμεσης γνώσης, που δεν υπόκεινται σε λεκτική επεξεργασία. Δεν περιλαμβάνει την απώθηση με την ψυχοδυναμική έννοια και αποτελεί το πρώτο δομικό στοιχεία της ασυνείδητης ψυχικής ζωής, τα πρώιμα περιεχόμενα που δύσκολα μπορούν να απομακρυνθούν από τη συνείδηση.

"Δυναμικό ασυνείδητο": τα περιεχόμενα που έχουν πρόσβαση στην συνείδηση αλλά έχουν απομακρυνθεί ενεργά, καταστέλλονται χάρη στη νευροβιολογική δυναμική που περιλαμβάνει τον ιππόκαμπο και τον προμετωπιαίο φλοιό, δύο δομές που ωριμάζουν αργά κατά τη διάρκεια της ζωής μας και μετά η γέννηση μας.

Το όνειρο σύμφωνα με τη γνωσιακή θεωρία

Οι υποστηρικτές της γνωσιακής θεώρησης (cognitive theory) θεωρούν το όνειρο ως μια διαδικασία που παράγεται από ένα ενιαίο γνωστικό σύστημα που λειτουργεί στις διαφορετικές φάσεις του ύπνου, τόσο REM (χαρακτηρίζεται από ηλεκτρική δραστηριότητα γρήγορης και χαμηλής τάσης) όσο και nonREM. Το όνειρο λοιπόν, αποτελεί μια συμβολική διαδικασία επεξεργασίας, ερμηνείας, αναδιοργάνωσης σε μια αφηγηματική ακολουθία του υλικού που συσσωρεύτηκε στη μνήμη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η γνωστική υπόθεση είναι ότι το σύστημα που οργανώνει το όνειρο (στις αναπαραστατικές και αφηγηματικές του πτυχές) είναι το ίδιο που οργανώνει τη γλώσσα (στις συντακτικές και σημασιολογικές της απόψεις). Προς αυτήν την υπόθεση υπάρχουν νευροψυχολογικά δεδομένα στα οποία οι διαταραχές των ονείρων - ή η ολική εξαφάνιση τους - οφείλονταν σε βλάβες των συνεταιριστικών, των κροταφικών και των μετωπιαίων περιοχών, ιδίως του αριστερού ημισφαιρίου. Η γνώση είναι η διαδικασία της οικοδόμησης ενός κόσμου που καθιστά την υποκειμενική εμπειρία συνεπή. Το όνειρο είναι επομένως ένα είδος άσκησης στο οποίο τα όνειρα, μέσω φανταστικών αναπαραστάσεων, θα χρησίμευαν για την προσομοίωση απειλητικών γεγονότων, εξασκώντας το μυαλό έτσι ώστε να τα αντιληφθεί και να τα αντιμετωπίσει.

Μπορούμε να εισάγουμε μια πληροφορία στον ανθρώπινο νου χωρίς κάποιος να το αντιληφθεί;

Stanislas Dehaene: ο ερευνητής και καταπληκτικός νευροεπιστήμονας της συνείδησης προέβη στο εξής πείραμα: Σε μια οθόνη προβάλλεται μια λέξη για μερικές δεκάδες χιλιοστά του δευτερολέπτου, αμέσως ακολουθούμενη από μια άλλη εικόνα, η οποία αποτελεί τη μάσκα, η οποία εμποδίζει το άτομο που συμμετάσχει στο πείραμα να αντιληφθεί συνειδητά αυτή τη λέξη. Σε γενικές γραμμές, η λέξη διασπάται στη συνείδηση όταν το διάστημα μεταξύ λέξης και μάσκας είναι περίπου 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου, αλλά μπορεί επίσης να είναι μικρότερο εάν η λέξη έχει συναισθηματικό αντίκτυπο. Ακόμη και όταν δεν γνωρίζει ότι το έχει δει, το άτομο μπορεί να αναγνωρίσει ένα αντικείμενο που αντιστοιχεί στην καλυμμένη λέξη.

Συμπερασματικά, ο νους μας καταγράφει την εμπειρία σε πολλαπλά επίπεδα, και κάποια από αυτά δεν γίνονται καν αντιληπτά από το άτομο. Αυτό μπορεί σημαίνει ότι κάποια από τα στοιχεία που μας φαίνονται «άγνωστα» η που πιστεύαμε πως δεν έχουμε ξαναδεί, μπορεί να έχουν βρεθεί και επεξεργαστεί στο μυαλό μας, χωρίς καν να το αντιληφθούμε.

Οι πρόσφατες έρευνες

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Francis Crick και ο Mitchison πρότειναν την υπόθεση ότι, δεδομένου του συνεχούς βομβαρδισμού των πληροφοριών που φθάνουν στο μυαλό μας, ο ύπνος REM και συνεπώς τα όνειρα χρησίμευαν για τη «διαγραφή» πληροφοριών που θεωρούνταν ελάχιστα σχετικές και άχρηστες. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, "ονειρεύεται να ξεχάσουμε". Ωστόσο, η συμπληρωματική υπόθεση φαίνεται να είναι περισσότερο αιτιολογημένη. Δεδομένου ότι αποδεικνύεται η σχέση μεταξύ του ύπνου REM και του ρυθμού των ηλεκτροφυσιολογικών κυμάτων που καταγράφηκαν στον ιππόκαμπο και δεδομένου ότι αυτός ο ρυθμός έχει συνδεθεί με την επεξεργασία και την κατανομή μακροχρόνιων μνημών, ο ρόλος της ονειρικής κατάστασης είναι να ενισχύσει τις σχετικές πληροφορίες που πρέπει να θυμόμαστε.

Κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προσεγγιστούν ξανά και να ενσωματωθούν με την προηγούμενη εμπειρία, προκειμένου να υπάρξει μια στρατηγική για μελλοντική συμπεριφορά. Πρόσφατα, ο Avi Karm και οι συνεργάτες του στο Ινστιτούτο Επιστήμης Weizman στο Isrele έδειξαν ότι η επεξεργασία της μνήμης συνδέεται με τον ύπνο REM. Σε μια από τις μελέτες τους, οι άνθρωποι έμαθαν να προσδιορίσουν τα πρότυπα ερεθισμάτων που παρουσιάστηκαν σε μια οθόνη. Η μνήμη τους βελτιώθηκε μετά από μια νύχτα με διάφορες φάσεις ύπνου REM. Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στερήθηκαν τις φάσεις REM, η ενοποίηση της μνήμης δεν επισημάνθηκε.

Τι επηρεάζει τα όνειρά μας;

Κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την ονειρική διαδικασία και θεματολογία έχουν να κάνουν με τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις μας, αλλά και με τον τρόπο που έχουν συσχετιστεί συναισθηματικά. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι:

 • Πρόσφατα γεγονότα
 • Γεγονότα από το παρελθόν / παιδική ηλικία, ειδικά αν σας επηρέασαν συναισθηματικά
 • Πράγματα που κάνατε πριν κοιμηθείτε
 • Διαφορές φύλου
 • Ηλικία
 • Εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα

Βιβλιογραφία:

 • Marks IM (1978) Rehearsal relief of a nightmare. Brit. J Psychiat., 133: 4615.
 • Krakow B, Kellner R, Neidhardt J, Pathak D, Lambert L (1993). Imagery rehearsal treatment for chronic nightmares: A thirty month followup. J Behav Ther & Exper. Psychiat, 24: 325-330.
 • Hilgard ER. (1977). The problem of divided consciousness: A neodissociation interpretation. Annals of the New York Academy of Sciences, 296, 48-59.
 • Hobson JA, McCarley RW. (1977). The brain as a dream state generator: An activation-synthesis hypothesis of the dream process. American Journal of Psychiatry, 134, 1335-1348.
 • Dehaene, S. (Ed.) The Cognitive Neuroscience of Consciousness. MIT Press, 2001.
 • Dehaene S.; Naccache L.; Cohen L.; LeBihan D.; Mangin J.F.; Poline J.-B.; Rivière D. (2001). "Cerebral mechanisms of word masking and unconscious repetition priming". Nature Neuroscience.
 • Hobson, J. Allan, 1986, Psychoanalysis on the Couch, 'Encyclopedia Britannica, Medicine and Health Journal', pp. 74-91, trad. it., Sognare. Una nuova visione mente-cervello, Di Renzo Editore, Roma, 1999.
 • Searle, John, 1992, The Rediscovery of the Mind, MIT Press, Cambridge.

Αρθρογράφος: Μαργαρίτα Οικονομάκου, Ψυχολόγος 

Πηγή: https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxikis-ygeias/egkefalos/oneira/6677-oneirevomaste-gia-na-ksexasoume-kai-gia-na-thymithoyme.html