Υπηρεσίες

'Ο Ύπνος' - Salvador Dali
'Ο Ύπνος' - Salvador Dali

Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική είναι μία σχετικά σύντομη διαδικασία μεταξύ ενός εξειδικευμένου συμβούλου και του συμβουλευόμενου. Κύριος στόχος είναι η  προσωρινή και άμεση αντιμετώπιση - διευκόλυνση συγκεκριμένων συμπτωμάτων. Ο συμβουλευόμενος συνεργάζεται με το σύμβουλο για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ο σύμβουλος προσπαθεί να διευρύνει την οπτική του συμβουλευόμενου και να τον βοηθήσει να ανακαλύψει κάποιες εναλλακτικές επιλογές.Sigmund Freud
Sigmund Freud

Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοθεραπεία αναφέρεται σε μια πιο μακροχρόνια διαδικασία/ διεργασία μέσα από την θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.  Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η αλλαγή της οπτικής, του τρόπου σκέψης του θεραπευόμενου και κατά συνέπεια, του τρόπου με τον οποίο ενεργεί στη ζωή του. Η ψυχοθεραπεία είναι μία πολύπλοκη και πολύπλευρη διαδικασία κατά την οποία ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να λαμβάνει πολλές παραμέτρους υπόψιν του, όπως τα στοιχεία της προσωπικότητας του θεραπευόμενου, αλλά και του εαυτού του, τις θεωρίες προσωπικότητας, το υπόβαθρο σε όλους τους τομείς της ζωής του θεραπευόμενου, τα χαρακτηριστικά των ψυχικών διαταραχών, τη διεθνή βιβλιογραφία και πολλά άλλα. Για αυτόν το λόγο, ο ψυχοθεραπευτής θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος και εξειδικευμένος, με υψηλό επίπεδο κατάρτισης γνώσεως θεωριών και τεχνικών, με στόχο την καλύτερη έκβαση για τον θεραπευόμενο.'Το φιλί' - G. Klimt
'Το φιλί' - G. Klimt

Θεραπεία Ζεύγους & Οικογένειας

Στις ανθρώπινες σχέσεις - δυαδικές ή πολυμελείς - είναι σημαντικό να ακούγονται όλες οι οπτικές, ώστε η επικοινωνία να γίνει πιο αποτελεσματική και εύφορη. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει το ζευγάρι ή/και η οικογένεια να διαχειριστεί καλύτερα τις καταστάσεις που προκύπτουν.


Διαδικτυακή Συμβουλευτική

Η Διαδικτυακή (online) Συμβουλευτική προσφέρεται, μέσω του προγράμματος Skype ή των εφαρμογών Zoom, Viber, Messenger ή WhatsApp, με βίντεο-κλήση, σε πραγματικό χρόνο. Οι διαδικτυακές συνεδρίες εξυπηρετούν κυρίως, άτομα που κατοικούν στην επαρχία ή το εξωτερικό, άτομα με κινητικές δυσκολίες ή σε καταστάσεις στις οποίες η κοινωνική επαφή δεν είναι εφικτή (COVID-19). Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική έχει αποδειχθεί, μέσα από έρευνες, ως εξίσου αποτελεσματική με τις δια ζώσης συνεδρίες. 

Το όνομα στο skype για τη διαδικτυακή συνεδρία είναι Myrto Segredou. Η συνεδρία (ημέρα και ώρα) μπορεί να οριστεί τηλεφωνικά στο +30 6940062123 ή με e-mail στο segredoumyrto@gmail.com και έχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Συνεργάτες

Στα πλαίσια της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, ο σύμβουλος/θεραπευτής μπορεί να χρειαστεί να παραπέμψει το συμβουλευόμενο/ θεραπευόμενο σε κάποιον άλλον ειδικό ψυχικής υγείας ή άλλης επιστήμης για παράλληλη ή μη παρακολούθηση ή επίσκεψη. 

Η Μυρτώ Σεγρέδου, MSc, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ψυχοθεραπεύτρια, συνεργάζεται με καταξιωμένους και έμπειρους ειδικούς, συνεργάτες, όπως διαφόρων ειδικοτήτων ιατροί (ψυχίατρος, φυσίατρος, ορθοπαιδικός, δερματολόγος, κ.α.), ειδικοί ιατρικού βελονισμού, διατροφολόγοι, άλλοι ψυχολόγοι.