Ζώντας με το Άγχος

2017-11-16

Οι σκέψεις που πολλές φορές κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο που ερμηνεύουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πάντα ίδια, αλλά τα μάτια μας την βλέπουν μέσα από το δικό τους (υποκειμενικό) φίλτρο. Η ερμηνεία λοιπόν, που δίνουμε στην πραγματικότητα είναι μία συνισταμένη πολλών παραγόντων που για κάποιους λόγους δεν 'επιτρέπουμε' να αποκαλύψουμε στο συνειδητό μας...